Simultaneous Claw Fixation

Wereldwijd zijn er 124 miljoen koeien, voor een optimale klauwgezondheid en een betere melkproductie dienen de klauwen van de runderen twee maal per jaar verzorgd te worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een machine waarin het rund wordt geplaatst. Voor deze machine heeft  Bureau Aangepaste Technologie B.V.  samen Nederlandse klauwverzorgers een add on module ontwikkeld, waarmee het proces met 7% wordt versneld. Tevens is er een aanzienlijke verbetering ten aanzien van het dierenwelzijn en de ergonomie van de operator. 

Deze unit wordt wereldwijd afgezet in samenwerking met onze distributeur┬┤CowCare┬┤.