Bureau Aangepaste Technologie B.V.: 

Van restauratieplan en historische engeneering tot en met uitvoering en begeleiding 

Bureau Aangepaste Technologie B.V. (B.A.T.) is een bedrijf met specialistische kennis op het gebied van industriële monumenten en relicten. De activiteiten van het bureau omvatten niet alleen het ontwikkelen van restauratieplannen, historische engineering en advisering, maar ook de uitvoering en begeleiding van bijzondere restauratieprojecten. Met name door deze combinatie van voorbereidende én uitvoerende activiteiten binnen één bedrijf zijn zeer bijzondere projecten mogelijk. 

Bij de projecten in het eigen restauratie-atelier ligt de nadruk op de verantwoorde restauratie van historische machines en relicten. De hiervoor benodigde specialistische kennis en technieken heeft B.A.T. in eigen huis. Maar het verantwoord restaureren van een monument of relict is slechts één kant van het verhaal. Het wederom laten functioneren binnen een structuur, waardoor een (nieuwe) functie maar ook beheer en onderhoud mogelijk worden, zijn minstens even belangrijke factoren in het restauratieproces. B.A.T. integreert beide zaken reeds in de planfase. 

Door deze 'totaal-aanpak' maakt B.A.T. een project reeds vanaf de beginfase stuurbaar: in een vroeg stadium is de opzet van een heldere begroting mogelijk en kan het latere onderhoud op een planmatige wijze in het proces worden geïntegreerd. De ervaring leert dat deze aanpak weliswaar leidt tot hogere kosten in de planfase, maar dat deze meerkosten tijdens de realisatie worden terugverdiend. Om over de besparing op onderhoudskosten, de meerwaarde van het monument en de beleving hiervan nog maar te zwijgen.

 

bedrijfsprofiel

bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel

Monumentenprijs
Stad Maastricht 2003

Europaboulevard 4
6135 LD SITTARD
TEL. 046 4526467
FAX: 046 4587903
info@batsittard.nl