Advies kunstwerken Maastricht

De monumentale sluizen 19 en 20 te Maastricht, maken deel uit van de historische vaarroute Maastricht – Vlaanderen. De beide rijksmonumenten uit 1824 en 1867 zijn in 2003 volledig gerestaureerd. De historische  sluizen worden actief gebruikt en zijn eigendom van de gemeente Maastricht. Op basis van een regulier onderhoudsplan verricht BAT het onderhoud aan de sluizen.

BAT heeft in 2018 een nulmeting uitgevoerd om  de actuele staat van beide kunstwerken in kaart te brengen. Door de monumenten status, maar ook het actief gebruik is specifieke kennis op het gebied van historische sluizen en waterbouw een voorwaarde. De opname was op het gebied van historisch- en (water)bouwkundig factoren, alsook op mechanisch en, elektro-technisch vlak. Aan de hand van deze informatie is een budgetterings-plan  voor de komende 25 jaar op gesteld.