Ontwerp en onderzoek vistrap systemen

BAT ontwerpt en bouwt al vele jaren vistrap systemen. De afmetingen van de passages worden vooral bepaald door de eigenschappen van de beek, het debiet en de stuwsituatie. Hierbij kan voor een “natuurlijke” of “technische” bouwvorm gekozen worden. Ontwerp kan op basis van de Nederlandse en Vlaamse richtlijnen, of de Duitse DWA 509 norm.

Water gebrek….
Vistrappen met minder dan 100 L/sec. zijn een apart verhaal. Voor een goede werking zijn hierbij nieuwe stromingsmodellen noodzakelijk. BAT heeft sinds 2011 deze nieuwe waterzuinige modellen ontwikkeld. De natuurlijke vistrappen van Blerick en Haelen zijn op basis van deze nieuwe inzichten  gebouwd  en functioneren bij 40-75 L/sec. nominaal.

Onlangs is in samenwerking met Waterschap Limburg een nóg zuinigere vistrap ontwikkeld met migratie vanaf 25 liter/sec ! De werking wordt hierbij bereikt door speciale poortvormen en gerichte  3D. verwerveling. (zie ook waterzuinige vistrappen.)
 

Temporeel ?
BAT was in 2011 een van de initiatiefnemers achter het model “Temporele vismigratie” en won hiermee  de landelijke innovatie Tender KRW. Het project werd gebouwd te Ittervoort en werkte uitstekend. Het toonde aan hoe vismigratie rond  watermolens en stuwen al eeuwenlang subtiel functioneerde.

temporelevismigratie.nl