Op 13 september 2003 mocht Bureau Aangepaste Technologie de Victor de Stuersprijs in ontvangst nemen voor het Project Sluis 19.Deze 2-jaarlijkse monumentenprijs van de stad Maastricht werd uitgereikt door wethouder W. Hazeu voor de restauratie en revitalisering van het 140 jaar oude waterbouwkundig kunstwerk; 
Sluis 19, onderdeel van de historische vaarroute Maastricht - Vlaanderen.

De jury beoordeelde het project:
Citaat jury rapport:
"Een project met een historisch verantwoorde en resultaatgerichte aanpak, waarbij in het vooronderzoek zelfs een analyse van de oorspronkelijke bestektekeningen is opgesteld, naast een inventarisatie van de gebreken, waarbij alle structuren en functies intact zijn gebleven, waar zeer zorgvuldig met de bewaarde relicten is omgesprongen en waarbij ook alle nieuwe toevoegingen zorgvuldig ingepast zijn in aansluitingen op het bestaande werk, waarbij de beschikbare budgetten niet zijn overschreden en waarbij ook een uitgebreide documentatie in foto's en filmbeelden is verzorgd en waarbij van het eindresultaat zelfs een CD-rom is uitgebracht." 
(einde citaat.)

Als ontvanger van de prijs menen we hieraan een noot te moeten toevoegen.

Een dergelijk bijzonder project komt tot stand door de medewerking en ondersteuning van velen.
Enerzijds is er de opdrachtgever die voldoende ruimte moet creŽren om de ontluikende uniciteit van het object een kans op ontwikkeling te geven, Anderzijds dient het werk gerealiseerd te worden. 

Bij dergelijke bijzondere projecten wordt altijd een beroep gedaan op inhoudelijkheid, creativiteit, samenwerking en vakmanschap van velen.
De prettige en inhoudelijke samenwerking hierbij was wellicht de belangrijkste factor en kracht welk tot het huidige zichtbare resultaat geleid hebben.
Hiervoor mijn dank 

J.M.G. Dehing
BAT Sittard. 

Participanten restauratie Sluis 19

Realisatie: 
januari 2002 - september 2002

Gemeente Maastricht 
opdrachtgever, directie

Bureau Aangepaste Technologie, Sittard 
directie ondersteuning, restauratieplan 
restauratie dynamische relicten 

Royal Haskoning, Nijmegen
directie ondersteuning bestek.

Van Den Biggelaar, Kerkdriel 
hoofdaannemer
uitvoering waterbouwkundig werken

Laudy Bouw en planontwikkeling, Sittard 
restauratie bouwkundige werken
sluiskolk, herstel hardsteen

Mourik Limburg, Echt 
restauratie ophaalbrug
vernieuwen brugdek

Van de Meerakker, Weert 
elektrotechnische installatie,
brug automatisering

 

bedrijfsprofiel

bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel

Europaboulevard 4
6135 LD SITTARD
TEL. 046 4526467
FAX: 046 4587903
info@batsittard.nl