Diensten


Waterbouw engineering

Klimaatverandering zal de water-bouw in zijn essentie  veranderen. Bouwen met de natuur, of Building with Nature, zal ons nieuwe wegen  en inzichten bieden bij oplossingen.

Durf te denken; Durf te doen ! Herkennen en gebruiken van de vaak aanwezige historische landschapsfactoren geven hierbij altijd veel extra mogelijkheden. Technische   Engineering

BAT kan een project integraal ontwerpen, sturen, én realiseren !

Een scherpe analyse bij de start levert altijd een heldere structuur en veel besparing op. Met moderne technieken is alles mogelijk maar vele projecten sterven helaas vaak in schoonheid door nodeloze complexiteit.  

 Product  Realisatie

BAT is een echte specialist in het maken van onderdelen, prototypes en (complexe) machines. Voor alles is een oplossing. Een machinale afdeling, E-afdeling, constructie-werkplaats en stromingslab staan tot onze beschikking. Technische restauratiewerken behoren tot de mogelijkheden.  Techniek zoals het bedoeld is.